Bär NightGuide - Maximal synlighet för förare och medtrafikanter

Liftplattans synlighet är särskilt viktig vid användning av en bakgavellift - för föraren såväl som för medtrafikanter. Det är precis här Bär's senaste, innovativa lösning kommer in: NightGuide. LED-slingorna markerar tydligt kanterna på plattformen för föraren. Plattformsläget syns tydligt från alla sidor.

Risken för olyckor minskas kraftigt genom tydlig sikt - särskilt när du använder Cargoliften i trafiktäta områden nattetid.

Få reda på mer om NightGuide från våra säljare eller på vår hemsida:

» Safety first - Bär NightGuide

Hålla sig frisk!

Uppdateringar i produktportföljen Bär Cargolift (VI 05/21)