Praktiskt investeringsskydd från BÄR

Garantie, utökad garantie, service- och reparationsavtal

En logistikkedja kan bara fungera om alla enskilda länkar är tillförlitligt kopplade till varandra. För att garantera denna tillförlitlighet lägger BÄR stor vikt vid högsta kvalitet på de enskilda komponenterna vid konstruktion, tillverkning och montering av sina Cargolifts. Detta är grunden för de omfattande garantierna och tilläggserbjudandena för praktiskt investeringsskydd.

Du kan välja mellan:

Service- och reparationsavtal Bär CargoRate

Full service utan risk. Med underhålls- och reparationsavtalet omvandlas svårberäknade livscykelkostnader till en fast månadskostnad. Och vår certifierade servicepartner ser till att din Bär Cargolift alltid är i toppskick. Under produktens hela livslängd.

pdf-Download Broschyr om Bär CargoRate

Utökad Garanti Bär CargoProtect

Framgång beror inte på slumpen. Med den utökade garantin för din Bär Cargolift kan du förlänga den två-åriga garantin om så önskas och på så sätt skydda din budget mot obehagliga överraskningar. För att vara på den säkra sidan.

24 månaders garanti

Med BÄR får du 24 månaders garanti på delar och arbete för nya Cargolifts samt 24 månaders garanti på Bärs originalreservdelar. Du kan lämna in garantianspråket via Bär Cargolift WebShop.

pdf-information om garantin

Grunden för en långsiktigt effektiv användning av din Bär Cargolift är regelbunden inspektion och underhåll:

Regelbunden kontroll

Den regelbundna kontrollen i enlighet med gällande regler innebär inte bara att din Cargolift är i toppskick, utan sparar även tid och pengar. Konsultera gärna våra fältservicetekniker för information om vilka krav som gäller för regelbunden kontroll i ditt land.

Regelbundet underhåll

Genom regelbundet underhåll garanteras att Bär Cargolifts fungerar korrekt i den dagliga användningen. Det är också en förutsättning för att garantin ska gälla även under det andra verksamhetsåret. Eftersom den lagstadgade regelbundna kontrollen inte omfattar underhåll, dokumenterar serviceprotokollet de åtgärder som krävs.

Nedladdning serviceprotokoll

Ytterligare innehåll om garanti och investeringsskydd

Din serviceportal - Bär Cargolift WebShop

Självklart hittar du alla Bär originalreservdelar i WebShop. Du kan också lämna in ett garantianspråk och koppla det direkt till din reservdelsbeställning. Därefter kan du följa behandlingsstatusen för ditt krav i översikten. Din Bär-servicepartner skickar också in servicefakturorna för underhålls- och reparationsavtalet Bär CargoRate till BÄR via WebShop.

Besök webbutiken

Hållbar service kräver reservdelar av hög kvalitet

Som tillverkare vet BÄR

  • vilka delar som är installerade
  • vilka originalreservdelar som har vidareutvecklats för maximal livslängd och
  • hur samspelet mellan komponenterna leder till optimal prestanda i lifttillämpningen.

Läs mer